Sygnowanie umowy przez Marszałka Olgierda Geblewicza oraz Burmistrza Andrzeja Szczygła
Gmina Gryfice 24 października 2016 r. podpisała umowę na rozbudowę terenów inwestycyjnych uzyskując na swój projekt 85% wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość inwestycji: 2 993 112,98 zł Pomoc ze środków EFRR w wysokości 85,00 %: 2 359 727,66 zł – Ta umowa […]

Podpisanie umowy na wsparcie projektu


investors 1
Fabryka innowacyjnych parkingów systemowych i fabryka innowacyjnych chusteczek nawilżających – te dwie inwestycje dadzą blisko 100 nowych miejsc pracy w gminach Drawsko Pomorskie i Wałcz. Na wzmocnienie potencjału gospodarczego pracuje również gmina Gryfice, która rozbuduje tereny inwestycyjne. Marszałek Olgeird Geblewicz podpisał umowy wsparcia tych przedsięwzięć środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Marszałek o rozwoju naszej gminy i regionu


slajd-strefa
Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Gmina Gryfice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 85% kosztów inwestycji.  

Otrzymaliśmy środki na budowę infrastruktury