slajd-strefa
Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Gmina Gryfice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 85% kosztów inwestycji.  

Otrzymaliśmy środki na budowę infrastruktury