o strefie


Powierzchnia strefy 31,27 ha.

Tereny inwestycyjne Gryfic zlokalizowane są w północnej części miasta, w bezpośrednim  sąsiedztwie drogi nr 109 do Trzebiatowa i drogi do Niekładzia i Prusinowa. Tereny te, to wydzielony zespół zasobów majątku o łącznej powierzchni 31,27 ha. Składa się on z 11 działek, które mogą być w zależności od potrzeb łączone lub dzielone. Lokalizacja terenów umożliwia korzystanie z istniejącej infrastruktury przemysłowej i komunalnej, możliwej w każdym czasie do rozbudowy.

mapa-stref-png

 

Wyznaczono 3 strefy przemysłowe (A, B, C ) stanowiące uzupełnienie istniejących terenów o funkcji przemysłowej i usługowej. Są one zlokalizowane w północnej części miasta przy ciągach komunikacyjnych, takich jak linia kolejowa czy główna droga wyjazdowa z miasta.

 

Gryfice zlokalizowane są w północnej części województwa zachodniopomorskiego, na pobrzeżu szczecińskim, nad rzeką Regą, w odległości 22 km od Morza Bałtyckiego. Miasto Gryfice posiada układ promienisty z historycznie ukształtowanym centrum miasta i rynkiem. W części południowej zlokalizowane są tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej, natomiast tereny produkcyjne w części północnej, ściśle powiązanej z infrastrukturą węzła kolejowego. Układ drogowy i kolejowy w części północnej z funkcją przemysłową tworzy ciągi komunikacyjne, pomiędzy którymi lokowane są przedsięwzięcia i obiekty o charakterze przemysłowym. Jest to teren w znacznym stopniu zurbanizowany i przekształcony w kierunku funkcji przemysłowej.lotnisko-goleniow

 

Gryfice leżą w odległości 41 km. od Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów. Jest to międzynarodowy port lotniczy położony przy drodze krajowej nr 6 (Goleniów – Gdynia) w pobliżu wsi Glewice. Pod względem liczby odprawianych pasażerów zajmuje 10 miejsce na liście krajowych portów lotniczych. Lotnisko obsługuje rocznie niespełna 400 tys. pasażerów (źródło Wikipedia) i proponuje codzienne rejsy do takich miast jak: Warszawa (3 odloty), Bristol (2 odloty),Oslo (2 odloty), Liverpool, Stavanger, Londyn, Edynburg i Dublin.

 

Gryfice są umiejscowione blisko dwóch krajowych dróg: relacji Świnoujście – Goleniów – droga numer S3 biegnąca w linii prostej w odległości około 30 km od Miasta oraz Koszalin – Goleniów – droga numer 6 (S6), która leży w odległości około 14 km od Miasta z wjazdem w Płotach. Z Gryfic udając się do większych miast i aglomeracji polskich należy przebyć następujące odległości:

 • Szczecin 96 km;
 • Gdańsk 283 km;
 • Poznań 338 km;
 • Wrocław 453 km;
 • Warszawa 586 km;
 • Katowice 740 km;
 • Kraków 793 km.

Z Gryfic odległość odpowiednio do większych tranzytowo przejść granicznych wynosi:

 • z Białorusią w Bobrownikach – 718 km;
 • z Ukrainą w Medyce – 905 km;
 • ze Słowacją w Korbielowie – 753 km;
 • z Czechami w Głuchołazach -574 km;
 • z Niemcami w Kołbaskowie – 103 km.

 

Struktura gospodarcza

Potencjał gospodarczy Gryfic tworzy 1882 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. Zdecydowaną większość (95 %) stanowią podmioty należące do sektora prywatnego, spośród których wiodącą rolę odgrywają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W ostatnich latach liczba osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą w Gryficach oraz ogólna liczba podmiotów gospodarki narodowej systematycznie rosła. Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, Gryfice należą do miast charakteryzujących się większym niż w otoczeniu odsetkiem średnich i dużych przedsiębiorstw, co świadczy o dobrym klimacie do prowadzenia działalności gospodarczej.