Strefa przy lesie


Strefa przemysłowa B „Przy lesie”

zlokalizowana po stronie zachodniej ul. Piłsudskiego, skomunikowana z nią. Stanowi obszar jednolity, płaski z mapa-stref-pngniewielkimi wypiętrzeniami i uskokami w części północnej. W ujęciu przestrzennym winna kontynuować funkcję terenów sąsiednich, czyli przede wszystkim usługową. W jej bezpośrednim sąsiedztwie występują obiekty o charakterze handlowym (w tym handel średni i wysoko powierzchniowy) w tym hurtownie budowlane itp. Dopuszcza się wariantowość kompozycji przestrzennej dla tej strefy. Teren ten stanowi własność gminy Gryfice.

 

Numer działki / powierzchnia:

24/41 – 0,3323 ha

24/25 – 0,2277 ha

31/2 – 0,2816 ha

24/37 – 0,6429 ha

24/43 – 0,2921 ha

24/38 – 3,1255 ha

40 – 0,4485 ha

Obręb geodezyjny:       Gryfice 2

Powierzchnia (ha):        5,3506 ha

Stan istniejący:  Nieruchomość niezabudowana; drogi, grunty orne, nieużytki, pastwiska, łąki trwałe, lasy

Infrastruktura techniczna:  Gaz- 0 m, Energia elektryczna- 380 m, Woda- 380 m, Linia telefoniczna- 380 m,

Kanalizacja sanitarna- 600 m, Kanalizacja deszczowa- 600 m

Dostępność komunikacyjna:  Odległość od drogi krajowej nr 6 (droga przebiegająca między dwoma najważniejszymi ośrodkami miejskimi w północnej Polsce: Szczecinem wraz z aglomeracją oraz z Trójmiastem) – ok. 12 km. Bezpośrednio skomunikowana z drogą wojewódzką nr 109 (ul. J. Piłsudskiego)

Przeznaczenie w studium: działki 24/41, 24/25, 31/2, 24/37, 24/43, 24/38, 40 – strefa zieleni urządzonej ogólnodostępnej  – niskiej i wysokiej; Brak MPZP;

miniatura-strefy-b