Strefa przy kolei


Strefa przemysłowa A „Przy kolei”

zlokalizowana po wschodniej stronie linii kolejowej na północnym wyjeździe z miasta, skomunikowana pod kątem
ruchu kołowego poprzez drogę lokalną dojazdowa do drogi głównej. Stanowi obszar jednorodny, płaski, z powodu swojej lokalizacjimapa-stref-png
z możliwością znacznych obciążeń środowiskowych. Teren ten stanowi własność gminy Gryfice.

 

Numer działki:              30

Obręb geodezyjny:       Gryfice 2

Powierzchnia (ha):       8,1664 ha

Stan istniejący: Nieruchomość niezabudowana; teren nieużytkowany; grunty orne, łąki trwałe, nieużytki

Infrastruktura techniczna: Gaz- 0 m, Energia elektryczna- 600 m, Woda- 300 m, Linia telefoniczna- 300 m, Kanalizacja sanitarna- 780 m, Kanalizacja deszczowa- 780 m,

Dostępność komunikacyjna: Odległość od drogi krajowej nr 6 (droga przebiegająca między dwoma najważniejszymi ośrodkami miejskimi w północnej Polsce: Szczecinem wraz z aglomeracją oraz z Trójmiastem)- ok. 12 km.

Przeznaczenie w studium: Strefa działalności produkcyjno–usługowej; Brak MPZP;

miniatura-strefy-a