Strefa przy rzece


Strefa przemysłowa C „Przy Redze”

Zlokalizowana po stronie wschodniej ul. Piłsudskiego, pomiędzy tą ulica a rzeką Regą. Teren częściowo mapa-stref-pngzagospodarowany – pozostałości po nie zrealizowanym zakładzie ciepłowniczym, jedynie pozostał szkielet budynku biurowego, infrastruktura techniczna i miejscami place betonowe.
W bezpośrednim sąsiedztwie od strony miasta graniczy z terenami o funkcji przemysłowej, przez co jest predysponowany do kontynuacji takiego zagospodarowania terenu. Obszar wywłaszczony,
w części północnej wznoszący się o kilka metrów w górę, a w części  południowo – wschodniej zakończony skarpą skierowaną do koryta rzeki Regi.

Numer działki:

6/1 – 4,6011

7/1 – 0,0929

1/2 – 13,0636

Obręb geodezyjny:       Gryfice 3

Powierzchnia (ha):      17,7576 ha

Stan istniejący: Nieruchomość niezabudowana; tereny przemysłowe, drogi, nieużytki

Infrastruktura techniczna:  Gaz- 0 m, Energia elektryczna- 80 m, Woda- 400 m,Linia telefoniczna- 400 m, Kanalizacja sanitarna- 500 m, Kanalizacja deszczowa- 500 m

Dostępność komunikacyjna:  Odległość od drogi krajowej nr 6 (droga przebiegająca między dwoma najważniejszymi ośrodkami miejskimi w północnej Polsce: Szczecinem wraz z aglomeracją oraz z Trójmiastem) – ok. 12 km. Bezpośrednio skomunikowana z drogą wojewódzką nr 109 (ul. J. Piłsudskiego)

Przeznaczenie w studium:  6/1, 7/1, 1/2 – strefa intensywnej działalności produkcyjno-usługowej; Brak MPZP;

miniatura-strefy-c