Zakończyliśmy projekt uzbrojenia strefy C


zdjęcie w tle JPG8

Właśnie przystępujemy do rozliczenia inwestycji budowy strefy C w Gryfickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ostatnich dniach pozytywnie zakończyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego rozliczająca projekt. Teren strefy obejmuje 17,75 ha i został utworzony z 85% wsparciem ze środków UE. Obecnie ważną rzeczą jest objęcie tego obszaru Planem Miejscowym, w którym określimy warunki zabudowy. Na najbliższej sesji Rady Miasta zaproponowana zostanie do uchwalenia jego treść. 

Najważniejszym dla nas w tej chwili jest skupienie wszelkich działań na tym aby strefa została zasiedlona.