Gryfice w Specjalnej Strefie Ekonomicznej


prezes Kostrzyńsko-Słubickiej SSE Krzysztof Kielec, wiceminister rozwóju Jadwiga Emilewicz, wojewoda lubuski Władysław Dajczak podczas ogłoszenia decyzji o poszerzeniu Kostrzyńsko-Słubickiej SSE (fot. Ministerstwo Rozwoju)

W dniu 23 stycznia 2017 r. rozporządzeniem Rady Ministrów tereny inwestycyjne Gminy Gryfice zostały włączone do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjlanej Strefy Ekonomicznej.

Kolejny etap w rozwoju Strefy będzie miał realne przełożenie na życie mieszkańców regionu. O możliwościach związanych z polityką strefową mówiła wiceminister Jadwiga Emilewicz, która przebywała z wizytą w Gorzowie Wielkopolskim i Kostrzyniu nad Odrą.

Rok 2016 był niezwykle udany dla Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Wydanych zostało 13 zezwoleń a suma deklarowanych nakładów finansowych przekroczyła 300 mln zł. Dzięki tym inwestycjom powstanie około 250 miejsc pracy.

Powierzchnia strefy wzrosła do ponad 2 165,4137 ha, dzięki włączeniu 228,5091 ha gruntów publicznych. „Objęcie strefą nowych terenów tworzy warunki do realizacji inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 9 tys. nowych miejsc pracy bezpośrednio w SSE, a kolejnych 10-15 tys. w otoczeniu wśród kooperantów i poddostawców. Szacujemy, że firmy zainwestują tu około 1,8 mld zł.” – podkreślała wiceminister rozwoju.

Ta decyzja zamyka pierwszy najtrudniejszy i najbardziej pracochłonny etap ubiegania się Gminy Gryfice o status Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kolejny równie ważny etap, który już reazlizujemy to uzbrojenie naszych terenów inwestcyjnych w podstawową i niezbędną infrastrukturę: drogi, kanalizację, wodę, energię oraz przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów.

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 23 stycznia 2017. o włączeniu terenów inwestycyjnych Gminy Gryfice do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.