Marszałek o rozwoju naszej gminy i regionu5Fabryka innowacyjnych parkingów systemowych i fabryka innowacyjnych chusteczek nawilżających – te dwie inwestycje dadzą blisko 100 nowych miejsc pracy w gminach Drawsko Pomorskie i Wałcz. Na wzmocnienie potencjału gospodarczego pracuje również gmina Gryfice, która rozbuduje tereny inwestycyjne. Marszałek Olgeird Geblewicz podpisał umowy wsparcia tych przedsięwzięć środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Te umowy to trzy dobre wiadomości dla zachodniopomorskiej gospodarki. Po pierwsze, powstanie kolejne miejsce gdzie będziemy mogli kierować naszych inwestorów czy to lokalnych czy zagranicznych, którzy chcą się u nas rozwijać. Podpisujemy również umowy z beneficjentami, którzy inwestują w Specjalnej Strefie Włączenia. Czyli tam występują największe problemy natury gospodarczej. Te inwestycje z pewnością będą miały bardzo dobry wpływ na otocznie gospodarcze w rejonie Drawska Pomorskiego i Wałcza, oraz wzmocnią regionalne PKB. Kolejna dobra wiadomość to więcej środków na regionalne specjalizacje – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Każde nowe miejsce pracy na Pomorzu Zachodnim cieszy, tym bardziej jeśli powstaje w środkowej części województwa, gdzie bezrobocie systematycznie spada, ale wciąż utrzymuje się na kilkunastoprocentowym poziomie. Blisko 10 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach wsparcia dla inwestujących w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia pozwolą na realizację planów firmy Ekomech i ABEK wartych ponad 23 mln zł. Te środki trafią do przedsiębiorców w ramach działania 1.6.Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze SSW. W przypadku spółki ABEK poziom wsparcia wynosi aż 54,99%. Środki dla Ekomech stanowią 45% wartości inwestycji.

Projekt, który rozpoczynaliśmy przed rokiem zakładał zatrudnienie tylko 40-50 pracowników. Na dziś dzięki dofinasowaniu zatrudniamy prawie 100 osób, docelowo będzie u nas pracować ponad 250 osób. Myślę, że będzie to jeden z piękniejszych zakładów w naszym województwie – wyjaśnił przedstawiciel spółki ABEK Edmund Heise.

liczymy na to, że środki z RPO pozwolą szybciej wdtrożyć nasz nowy produkt i pozwolą szybciej zbudować nowy zakład produkcyjny na terenie Wałcza. Stworzymy miejsca pracy dla 60-80 osób – powiedziała Renata Zaremba reprezentująca EKOMECH-SYSTEM Jarosław Horodecki .

Z kolei gmina Gryfice otrzymała 2,3 mln zł w ramach działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego. Te pieniądze stanowią 85% wartości inwestycji jakie poczyni samorząd by przyciągnąć inwestorów do gminy.

Dzięki tym środkom powstanie Gryficka Strefa Ekonomiczna, która stworzy warunki do inwestowania na obszarze, który zawsze borykał się z dużym wskaźnikiem bezrobocia. Do tej pory byliśmy daleko od szosy. Dzięki tej inwestycji będziemy bardziej atrakcyjni w ściąganiu inwestorów na Gryfickie wybrzeże. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. – mówił Burmistrz Gryfic Andrzej Szczygieł.

Marszałek Olgierd Geblewicz poinformował również, że decyzją Zarządu Województwa środki w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji zostały zwiększone z 30 do 57 mln zł. Celem działania jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ramach konkursu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje w branżach i obszarach tematycznych związanych z chemią i przemysłem metalowo-maszynowym.

źródło: wzp.pl