Otrzymaliśmy środki na budowę infrastruktury


slajd-strefa

Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Gmina Gryfice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 85% kosztów inwestycji.

 

lista