Wybraliśmy głównego wykonawcę inwestycji


W dniu 20 grudnia 2016 r. dokonano wyłonienia najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C „przy Redze” poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”.

wybor-1

wybor-2

 

powiadomienie – całość dokumentu