Przetargi na realizację zadań w strefie


przy-redzeW dniu 18 listopada 2016 r. Gmina Gryfice ogłosiła przetarg na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”.

Przedmiotem projektu będą roboty budowlane polegające na uzbrojeniu w media terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi wewnętrznej na obszarze strefy przemysłowej „C”.

W ramach kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych przewidziano:
– budowę sieci wodociągowej,
– budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków,
– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem zawiesin, separatorem ropopochodnych oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Regi,
– budowę stacji transformatorowej wraz z przyłączem energetycznym i transformatorem,
– budowę drogi wewnętrznej wraz z placem manewrowym oraz budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej,
– rozbiórkę i wyburzenie istniejącego obiektu po niedokończonej budowie ciepłowni.

Informacja z otwarcia ofert