Archiwa miesięczne: Grudzień R


zdjęcie w tle JPG8
Właśnie przystępujemy do rozliczenia inwestycji budowy strefy C w Gryfickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ostatnich dniach pozytywnie zakończyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego rozliczająca projekt. Teren strefy obejmuje 17,75 ha i został utworzony z 85% wsparciem ze środków UE. Obecnie ważną rzeczą jest objęcie tego obszaru Planem Miejscowym, […]

Zakończyliśmy projekt uzbrojenia strefy C