Roczne archiwa: R


zdjęcie w tle JPG8
Właśnie przystępujemy do rozliczenia inwestycji budowy strefy C w Gryfickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ostatnich dniach pozytywnie zakończyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego rozliczająca projekt. Teren strefy obejmuje 17,75 ha i został utworzony z 85% wsparciem ze środków UE. Obecnie ważną rzeczą jest objęcie tego obszaru Planem Miejscowym, […]

Zakończyliśmy projekt uzbrojenia strefy C

spot
W dniu 23 stycznia 2017 r. rozporządzeniem Rady Ministrów tereny inwestycyjne Gminy Gryfice zostały włączone do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjlanej Strefy Ekonomicznej. Kolejny etap w rozwoju Strefy będzie miał realne przełożenie na życie mieszkańców regionu. O możliwościach związanych z polityką strefową mówiła wiceminister Jadwiga Emilewicz, która przebywała z wizytą w Gorzowie Wielkopolskim […]

Gryfice w Specjalnej Strefie Ekonomicznej


strefa
Gmina Gryfice w dniu 16 stycznia 2017 r. przekazała plac budowy w Gryfickiej Strefie Inwestycyjnej firmie ZUBWiT Mętlowie z Reska, która będzie realizowała pełen zakres prac w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. […]

Ruszają roboty budowlane w strefie „C”