spot
W dniu 23 stycznia 2017 r. rozporządzeniem Rady Ministrów tereny inwestycyjne Gminy Gryfice zostały włączone do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjlanej Strefy Ekonomicznej. Kolejny etap w rozwoju Strefy będzie miał realne przełożenie na życie mieszkańców regionu. O możliwościach związanych z polityką strefową mówiła wiceminister Jadwiga Emilewicz, która przebywała z wizytą w Gorzowie Wielkopolskim […]

Gryfice w Specjalnej Strefie Ekonomicznej


strefa
Gmina Gryfice w dniu 16 stycznia 2017 r. przekazała plac budowy w Gryfickiej Strefie Inwestycyjnej firmie ZUBWiT Mętlowie z Reska, która będzie realizowała pełen zakres prac w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. […]

Ruszają roboty budowlane w strefie „C”


metlowie
W dniu 20 grudnia 2016 r. dokonano wyłonienia najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C „przy Redze” poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”.   powiadomienie – całość dokumentu

Wybraliśmy głównego wykonawcę inwestycjiprzy-redze
W dniu 18 listopada 2016 r. Gmina Gryfice ogłosiła przetarg na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”. Przedmiotem projektu będą roboty budowlane polegające na uzbrojeniu w media terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi wewnętrznej na obszarze strefy przemysłowej „C”. W ramach kompleksowego […]

Przetargi na realizację zadań w strefie


Sygnowanie umowy przez Marszałka Olgierda Geblewicza oraz Burmistrza Andrzeja Szczygła
Gmina Gryfice 24 października 2016 r. podpisała umowę na rozbudowę terenów inwestycyjnych uzyskując na swój projekt 85% wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość inwestycji: 2 993 112,98 zł Pomoc ze środków EFRR w wysokości 85,00 %: 2 359 727,66 zł – Ta umowa […]

Podpisanie umowy na wsparcie projektu


investors 1
Fabryka innowacyjnych parkingów systemowych i fabryka innowacyjnych chusteczek nawilżających – te dwie inwestycje dadzą blisko 100 nowych miejsc pracy w gminach Drawsko Pomorskie i Wałcz. Na wzmocnienie potencjału gospodarczego pracuje również gmina Gryfice, która rozbuduje tereny inwestycyjne. Marszałek Olgeird Geblewicz podpisał umowy wsparcia tych przedsięwzięć środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego […]

Marszałek o rozwoju naszej gminy i regionu