metlowie
W dniu 20 grudnia 2016 r. dokonano wyłonienia najkorzystniejszej oferty do realizacji zadania „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C „Przy Redze” poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”.   powiadomienie – całość dokumentu

Wybór wykonawcy inwestycji


przy-redze
W dniu 18 listopada 2016 r. Gmina Gryfice ogłosiła przetarg na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C Przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”. Przedmiotem projektu będą roboty budowlane polegające na uzbrojeniu w media terenów inwestycyjnych wraz z budową drogi wewnętrznej na obszarze strefy przemysłowej „C”. W ramach kompleksowego […]

Przetargi na realizację zadań w strefie


Sygnowanie umowy przez Marszałka Olgierda Geblewicza oraz Burmistrza Andrzeja Szczygła
Gmina Gryfice 24 października 2016 r. podpisała umowę na rozbudowę terenów inwestycyjnych uzyskując na swój projekt 85% wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość inwestycji: 2 993 112,98 zł Pomoc ze środków EFRR w wysokości 85,00 %: 2 359 727,66 zł – Ta umowa […]

Podpisanie umowy na wsparcie projektu